Commissies

Commissies 


Een vereniging is niets zonder actieve leden. Dit geldt ook voor Parafrid. In de verschillende commissies zetten onze leden zich in om Parafrid te maken tot de gezellige vereniging die het is. Hieronder volgen de commissies die Parafrid elk jaar weer steunen.


Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden over de realisatie van de doelen van het bestuur. De raad van toezicht leest na elke bestuursvergadering de notulen nauwkeurig door en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alles wat met de vereniging heeft te maken. De raad van toezicht bestaat uit oud-bestuursleden die veel kennis hebben over de vereniging.

Dit jaar bestaat de Raad van Toezicht uit:

Beryl Dekker (voorzitter bestuur ’15/’16)
Anoek Hietkamp (voorzitter bestuur ’16/’17)
Claudia Doff (voorzitter bestuur '17/'18)


Kascommissie
De kascommissie controleert allereerst de kas. Het geld wat binnenkomt moet ook worden uitgegeven maar niet meer dan wat er binnenkomt! Hiernaast onderzoeken zij de balans en staat van baten en lasten en ondersteunen hierbij de penningmeester. De kascommissie helpt de penningmeester bij het financiële jaarverslag en signaleert het bestuur bij financiële risico’s.

De kascommissie bestaat uit oud-penningmeesters die veel kennis hebben over balansen, verlies-winstrekeningen en vergelijkbare financiële kwesties.

Dit jaar bestaat de Kascommissie uit:

Melissa Loonstra (penningmeester ’15/’16)
Daphne Bekking (penningmeester ’16/’17)
Kirke Lakenman ('17/'18)


Acie
Ieder jaar heeft de Acie de eervolle taak om de Almanak uit te brengen. Hiervoor brengen zij een vragenlijst uit naar de leden en maken zij omtrent deze vragenlijsten allerlei leuke verhalen, feitjes en weetjes over Parafrid! De Almanak komt eenmaal per jaar en beschrijft ook het afgelopen jaar met alle activiteiten, sponsoren en natuurlijk alle leden. 

De Acie bestaat dit jaar uit:

Alex Haas
Merel Hartog
Heleen Scholtens
Mathilde Datema


Acquisitie
De Acquisitiecommissie zoekt naar nieuwe sponsoren en onderhoudt het contact met bestaande sponsoren. De acquisitie organiseert elk jaar een veiling met leuke aanbiedingen, waar zoveel mogelijk geld voor Parafrid wordt opgehaald. Naast de veiling zoekt de Acquisitiecommissie altijd naar meer leuke ideeën om Parafrid te blijven voorzien van een goedgevulde portemonnee!

De Acquisitiecommissie bestaat dit jaar uit:

Kris Feddema
Nicky de Vries
Claudia Doff


Barcie

De Barcie is verantwoordelijk voor de gezelligheid binnen de vereniging. De commissie zorgt altijd voor gezelligheid op de maandelijkse borrel en hiernaast organiseert de Barcie een aantal keer per jaar een ware Barcie-activiteit; zoals cocktailworkshops, kroegentochten en dergelijke.

De Barcie bestaat dit jaar uit:

Jana Lange
Anne Ridder
Marloes Noordkamp
Ceren Zwijnenburg


Ecie

De Ecie is verantwoordelijk voor alle activiteiten. Denk hierbij aan de Hubertusrit, sinterklaas, kerst, buitenritten en natuurlijk het legendarische Parafrid clubweekend! Hiernaast is de Ecie erg creatief en zorgt elk jaar weer voor vernieuwende activiteiten voor alle leden!

De Ecie bestaat dit jaar uit:

Jitske Hoogland
Laura Poland
Nathalie Kroeze
Maybrit Hansen
Samarja Haakmeester


Redaccie

De Redaccie houdt zich bezig met het onderhoud van de website, de Facebookpagina, Twitter, Flickr, YouTube en niet te vergeten de Paragraaf. Dit is het clubblad van Parafrid, dat drie keer per jaar uitkomt. In de Paragraaf worden de laatste nieuwtjes naar buiten gebracht over allerlei leuke activiteiten waar de leden van G.S.P.V. Parafrid aan hebben deelgenomen

De Redaccie bestaat dit jaar uit:

Kirke Lakenman
Yeungman Zhou
Erwin Dijkema
Laura van der Leek
Anneke de Vegt


SOPcie

De SOPcie is verantwoordelijk voor de organisatie van het leukste weekend van het jaar: de Steden Ontmoeting van Parafrid! Tijdens dit weekend strijden studentenruiters uit heel Nederland tegen elkaar in verschillende dressuur- en springcategorieën. Daarnaast is er op de zaterdagavond altijd een gezellig feestje.

De Sopcie bestaat dit jaar uit:

Annis Jalving
Rebecca Reuser
Sophie van Doeveren
Iris Haveman
Emma Ruiter


Promocie

De Promocie heeft als taak om mensen enthousiast te maken voor de leukste vereniging van Groningen! Deze commissie zit vol enthousiasme en aan ideeën geen gebrek! Als echte promotijgers gaat de Promocie te werk om Parafrid op de Groningse kaart te zetten. Je kunt de Promocie in het wild spotten tijdens activiteiten, de KEI-week en ESN-evenementen!

De Promocie bestaat dit jaar uit:

Seargeoh de Jonge
Femke Dekker
Kirke Lakenman
Marloes Noordkamp
Mark Haccou
​Chantal Rikse


Werkaccie

De Werkaccie is een belangrijke commissie voor Parafrid. De Werkaccie haalt geld binnen om te helpen met het financieren van alle leuke activiteiten die onze mooie vereniging organiseert. Dit doet de Werkaccie door middel van het contacteren van grote evenementen waar wij Parafridders onze handen uit de mouwen kunnen steken om een zakcentje voor Parafrid te verdienen!

De Werkaccie bestaat dit jaar uit:

Rinke Brans
Anoek Hietkamp
Daniel Hultén

Rvt.jpeg
Raad van Toezicht
Acie.png
Acie
Kascie.png
Kascie
Acquisitie.jpeg
Acquisitie commissie
Barcie.jpeg
Barcie
Ecie.jpeg
Ecie
Redaccie.jpeg
Redaccie
Werkaccie.jpeg
Werkaccie

Onze sponsoren