Commissies

Commissies

Een vereniging is niets zonder actieve leden. Dit geldt ook voor Parafrid. In de verschillende commissies zetten onze leden zich in om Parafrid te maken tot de gezellige vereniging die het is. Hieronder volgen de commissies die Parafrid elk jaar weer steunen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden over de realisatie van de doelen van het bestuur. De RvT leest na elke bestuursvergadering de notulen nauwkeurig door en geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alles wat met de vereniging te maken heeft. De RvT bestaat uit oud-bestuursleden die veel kennis hebben over de vereniging. 

Dit jaar bestaat de Raad van Toezicht uit:

Heleen Scholtens (Voorzitter '18/'19)
Iris Haveman (Voorzitter '19/'20)
Willemijn Tuynman

Kascommissie

De Kascommissie controleert allereerst de kas. Het geld wat binnenkomt moet ook worden uitgegeven, maar dit moet natuurlijk niet meer zijn dan wat er binnenkomt! Hiernaast onderzoeken zij de balans en staat van baten en lasten en ondersteunen hierbij de Penningmeester. De Kascommissie helpt de Penningmeester bij het financiële (half)jaarverslag en signaleert het bestuur bij financiële risico’s.

De Kascommissie bestaat uit oud-penningmeesters die veel kennis hebben over balansen, verlies-winstrekeningen en vergelijkbare financiële kwesties.

Dit jaar bestaat de Kascommissie uit:

Kirke Lakenman (Penningmeester ’17/’18)
Jessica Pearson (Penningmeester '18/'19)
Merel Hartog (Penningmeester '19/'20)

Almanakcommissie

Ieder jaar heeft de Acie de eervolle taak om de Almanak uit te brengen. Hiervoor brengen zij een vragenlijst uit naar de leden en maken zij omtrent deze vragenlijsten allerlei leuke verhalen, feitjes en weetjes over Parafrid! De Almanak komt eenmaal per jaar en beschrijft ook het afgelopen jaar met alle activiteiten, sponsoren en natuurlijk alle leden. 

De Acie bestaat dit jaar uit:

Lotte Perik
Kris Feddema
Patricia Hoeksma

Acquisitie/Werkactie commissie

De Acquisitiecommissie zoekt naar nieuwe sponsoren en onderhoudt het contact met bestaande sponsoren. De acquisitie organiseert elk jaar een veiling met leuke aanbiedingen, waar zoveel mogelijk geld voor Parafrid wordt opgehaald. Naast de veiling zoekt de Acquisitiecommissie altijd naar meer leuke ideeën om Parafrid te blijven voorzien van een goedgevulde portemonnee! De Werkaccie is een belangrijke commissie voor Parafrid. De Werkaccie haalt geld binnen om te helpen met het financieren van alle leuke activiteiten die onze mooie vereniging organiseert. Dit doet de Werkaccie door middel van het contacteren van grote evenementen waar wij Parafridders onze handen uit de mouwen kunnen steken om een zakcentje voor Parafrid te verdienen!

De Acquisitie en Werkactie Commissie bestaat dit jaar uit:

Merel Hartog
Kris Feddema
Antonina Czaplinska
Sophia Nimsgarm

Barcommissie

De Barcie is verantwoordelijk voor de gezelligheid binnen de vereniging. De commissie zorgt altijd voor gezelligheid op de maandelijkse borrel en hiernaast organiseert de Barcie een aantal keer per jaar een ware Barcie-activiteit; zoals cocktailworkshops, kroegentochten en dergelijke.

De Barcie bestaat dit jaar uit:

Sylvana Gerges
Iris Splinter
Sanne van Soest

Evenementencommissie

De Ecie is verantwoordelijk voor bijna alle activiteiten. Denk hierbij aan de maandelijke etentjes, de Hubertusrit, sinterklaas, kerst, buitenritten en natuurlijk het legendarische Parafrid clubweekend! Hiernaast is de Ecie erg creatief en zorgt elk jaar weer voor vernieuwende activiteiten voor alle leden.

De Ecie bestaat dit jaar uit:

Linda van Dijk
Melina Jager
Noa van Beek
Melati van der Bij
Iris Knol

Redactiecommissie

De Redaccie houdt zich bezig met het onderhoud van de website, de Facebookpagina, Twitter, Flickr, YouTube en niet te vergeten de Paragraaf. Dit is het clubblad van Parafrid, dat drie keer per jaar uitkomt. In de Paragraaf worden de laatste nieuwtjes naar buiten gebracht over allerlei leuke activiteiten waar de leden van Parafrid aan hebben deelgenomen.

De Redaccie bestaat dit jaar uit:

Kirke Lakenman
Jessica Pearson
Emma Ruiter
Willemijn Tuynman
Jitske Hoogland - de Bruyn 

SO Parafrid Commissie

De SOPcie is verantwoordelijk voor de organisatie van het leukste weekend van het jaar: de Steden Ontmoeting van Parafrid! Tijdens dit weekend strijden studentenruiters uit heel Nederland tegen elkaar in verschillende dressuur- en springcategorieën. Daarnaast is er op de zaterdagavond altijd een gezellig thema feest.

De SOPcie bestaat dit jaar uit:

Hannah Kaptijn
Heleen Scholtens
Jitske Hoogland - de Bruyn
Jessica Pearson

Promotiecommissie

De Promocie heeft als taak om mensen enthousiast te maken voor de leukste vereniging van Groningen! Deze commissie zit vol enthousiasme en aan ideeën geen gebrek! Als echte promotijgers gaat de Promocie te werk om Parafrid op de Groningse kaart te zetten. Je kunt de Promocie in het wild spotten tijdens activiteiten, de KEI-week en ESN-evenementen!

De Promocie bestaat dit jaar uit:

Meri Hut
Fokelien Oosterhuis
Marie Dorner
Tonke Albers
Samarja Haakmeester

Lustrum commissie

De lustrum commissie heeft als taak om dit jaar het 7e lustrum van Parafrid te organiseren. Deze commissie zit vol met enthousiaste leden die de nieuwe en oude leden samen laten komen. Samen organiseren ze een weekend vol met activiteiten en gezelligheid op waar alle huidige en voormalige leden zowel hun paarden- als feesthart ophalen! 

De lustrum commissie bestaat dit jaar uit:

Merel Hartog
Sylvana Gerges
Jarna Bruinsma
Loraine Scholten

Onze sponsoren